Kabinet trekt 60 miljoen uit: alle peuters naar opvang

Terug

01-09-2015

Alle peuters twee dagdelen naar de kinderopvang, of de ouders nu werken of niet. Het kabinet trekt 60 miljoen euro uit om dat mogelijk te maken.


De maatregel is bedoeld voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar. Er zijn 37.500 peuters die niet naar de opvang gaan.


De ouders van deze kinderen vallen nu tussen wal en schip. Ze hebben geen recht op kinderopvangtoeslag omdat ze niet allebei werken. En ze hebben ook geen recht op een ander 'potje' omdat hun kind geen achterstand heeft. Kortom: de opvang was voor deze groep erg duur. 


Opvang belangrijk
Terwijl het wel erg belangrijk is dat ook deze peuters naar de voorschoolse opvang gaan, zegt Gjalt Jellesma, voorzitter van BOinK, de belangenvereniging van ouders in kinderopvang en peuterspeelzalen: "Alle kinderen moeten gewoon naar een goede voorschoolse voorziening kunnen gaan, die ook voor ouders betaalbaar is."


Waarom is dat zo belangrijk? Jellesma legt het uit:   • "We kunnen zien hoe het met die kinderen gaat en bepalen of ze misschien speciale hulp nodig hebben."

  • "Peuters leren sociale vaardigheden door met elkaar om te gaan en te praten."

  • "Ze leren door te spelen allerlei vaardigheden en ontwikkelen zich, ze worden als het ware schoolrijp gemaakt. Als ze dat niet doen, dan maken ze een veel minder goede start in het basisonderwijs."


De 60 miljoen euro gaat volgend jaar naar de gemeenten. Die mogen zelf beslissen hoe ze de opvang gaan organiseren, bij een kinderopvang of bij een peuterspeelplaats. 


Gemeenten blij
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is blij met de maatregel, laat een woordvoerder weten: "Er zijn nu duizenden kinderen die thuis zijn en niet naar een peuterspeelzaal of de kinderopvang gaan. Wij willen ontwikkelrecht voor ieder kind, zodat alle kinderen op school kunnen starten op eenzelfde basisniveau."


De maatregel wordt bekendgemaakt op Prinsjesdag. Afgelopen week lekten al veel andere maatregelen voor volgend jaar uit:  • Voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis krijgt elke groep meer geld te besteden.

  • De bezuiniging op de huurtoeslag wordt uitgesteld en de zorgtoeslag valt komend jaar voor veel mensen iets hoger uit.

  • De ouderenkorting wordt ook eenmalig verhoogd.

  • Ouders met lage inkomens krijgen een meevaller doordat het kindgebonden budget hoger uitvalt. Daar staat wel tegenover dat de tarieven in de tweede en derde belastingschijf iets minder worden verlaagd dan het plan was.