Informatie - Hoorn Rotiusstraat BSO

LRK nummer 890036366

Buitenschoolse opvang ‘t Zonnehoekje

 

Tel: 0229-210740

Rotiusstraat 1A

1624 GA Hoorn

 

Op onze BSO zijn twee verticale groepen, op de ene groep kunnen maximaal 15 kinderen worden opgevangen en de andere groep maximaal 16 kinderen per dag in de leeftijd van 4 jaar tot 13 jaar. ’t Zonnehoekje voorziet in de behoefte aan kwalitatief goede kinderopvang.

Het team van ’t Zonnehoekje staat hiervoor garant. Wij bieden een veilige omgeving waarin uw kind makkelijk vertrouwd kan raken en waarin wij, als kinderopvang een bijdrage kunnen leveren aan een optimale ontwikkeling van uw kind.

 

Onze buiten schoolse opvang in Hoorn omvat 2 groepen, waar wij per dag 31 kinderen

in de leeftijd van 4 tot 13 jaar kunnen opvangen. Naast de groepsruimte hebben we een fitnessruimte, hier kunnen kinderen vanaf ongeveer 7 jaar sporten.

Op het veldje voor de deur van onze BSO wordt dagelijks buiten gespeeld.

Samen met de leidster gaan de kinderen daar voetballen of ze spelen andere (bal)spelletjes.

Op de stoep tussen het grasveld en de locatie kunnen de kinderen touwtjes springen, met de hoelhoep spelen of bv. steppen.

 

De groepen beschikken over voldoende speelmaterialen om de diverse ontwikkelingsgebieden van de kinderen te stimuleren. Dagelijks wordt er een warme verse maaltijd bereid voor de kinderen.

De binnenruimtes zijn huiselijk en warm aangekleed. Op dee groepen zijn diverse speelhoeken gecreëerd. Zo hebben we een huishoek met keuken, een bouwhoek met diverse soorten bouwblokken en een rusthoek met een bank en televisie. We hebben ook de beschikking over een busje waarmee we regelmatig naar de speeltuin of kinderboerderij gaan.

De BSO is alleen naschools open en op studie- en vakantiedagen vanaf 8.00 en voor kinderen die VSO afnemen vanaf 7.00 uur. De kinderen worden opgehaald met het busje uit school en altijd door een vaste leidster. Er word geknutseld aan de hand van thema’s. Thema’s variëren elke maand en worden gepast afgesloten Bij het bedenken van de thema’s word er rekening gehouden met de diverse feestdagen en seizoenen.

 

Wij hopen u te mogen verwelkomen om u een vrijblijvende rondleiding te geven.